Oficiālie Čempionāta Partneri:
Seko mums:
FIA ERC 5 POSMI | ITĀLIJA | LATVIJA | PORTUGĀLE | UNGĀRIJA | SPĀNIJA |
IEROBEŽOJUMI RALLIJA LAIKĀ

Atjaunots 2020. gada 6. augustā

Vispārējas vadlīnijas

Biežāk nekā parasti mazgā rokas ar ziepēm un ūdeni 20 sekundes vai ilgāk vai dezinficēt tās ar spirtu saturošu līdzekli.

Nepieskaries ar rokām savai sejai.

Ievēro 2 metru distanci.

Maksimāli saīsini kontakta laiku ar citu personu.

Aizliegta drūzmēšanās.

Sarokošanās, apskaušanās u.c. tuvs kontakts var veicināt vīrusa izplatību un no tā ir jāatsakās.

Rallija organizators iesaka visām rallijā iesaistītajām pusēm lietot sejas maskas vai sejas aizsargus (ieskaitot šalles vai citu mutes-deguna aizsegu) vietās, kur iespējama lielāka cilvēku pulcēšanās un kur nav iespējams ievērot 2 metru distanci.

Rallijā laikā nav paredzēti pasākumi, balles vai svinīgas sanāksmes un ceremonijas, kur parasti pulcējas daudz cilvēku.

Rallija norises vietās atrasties būs aizliegts personām, kam noteikti pašizolācijas, mājas karantīnas vai stingras izolācijas nosacījumi vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Organizators aicina gan čempionāta rīkotāju, gan komandas un rallija uzraugošās institūcijas atteikties no klātienes sanāksmēm, tās pārceļot uz digitālu vidi vai izskatīt iespēju sapulces rīkot ārtelpās vai telpā, kur iespējama distancēšanās un kura ir labi vēdināma.

Tādos tehniskajos un administratīvajos procesos, bez kuriem rallijs nevar pilnvērtīgi notikt, bet kuros personas var nonākt kontaktā, kas ir tuvāks par 2 metriem vienam no otra, rallija organizators aicina ievērot noteikumu neuzturēties kopā ilgāk par 15 minūtēm un lietot sejas masku.

Rallija centrā un servisa parkā tiks nodrošināta ķermeņa temperatūras mērīšana ar bezkontakta termometriem.

Visām rallijā iesaistītajām personām, ienākot kādā no sacensību zonām, kurā nepieciešams uzrādīt atbilstošo akreditāciju un /vai aproci – ir pienākums to uzrādīt – nesagaidot lūgumu no apsarga, lai mazinātu komunikāciju un fizisku saskarsmi. Akreditācijas kartes un /vai aproces visu sacensību laiku jānēsā tā, lai tās būtu redzamas.

Visām sacensībās iesaistītajām personām (dalībnieki, personāls) nekavējoties jāziņo organizatora nozīmētajai personai, ja ir aizdomas par kādas personas saslimšanu vai kādam pārstāvim parādās slimības simptomi vai kādam ir konstatēts Covid-19 pozitīvs tests.

Ja 14 dienu laikā pēc sacensību norises kāda no sacensībās iesaistītajām personām saslimst ar COVID-19, persona nekavējoties paziņo par to sacensību organizatoram vai tā nozīmētajai personai.

Visas rallijā iesaistītās puses tiks aicinātas izmantot lietotni “Apturi Covid”.

 

Informācija dalībniekiem

Rally Liepāja sacensību mājaslapā pieejama atsevišķa sadaļa par Covid-19 situāciju, noteiktajiem ierobežojumiem un rekomendācijām.

Pēc pieteikuma saņemšanas komandas vadītājam tiks aizsūtīta veidlapa, kura jāaizpilda un jānosūta atpakaļ līdz 08.08.2020. Atsevišķa veidlapa būs jāpilda katram komandas dalībniekam pirms ieceļošanas Latvijā.

Organizators iesaka komandām izveidot un ievērot komandas iekšējo sanitāro protokolu, kā arī iesaka samazināt darbinieku skaitu, kuri ceļos uz Latviju.

Dalībniekiem, ceļojot uz Latviju, ir pienākums ievērot maksimālu piesardzību, kas attiecas uz distancēšanos un visus noteiktos sanitāros protokolus, atrodoties ceļā.

Dalībnieki tiek aicināti bez īpašas vajadzības neizmantot vietējos veikalus, kā arī ēdināšanas iestādes. Ja tiek apmeklētas ēdināšanas iestādes, organizators aicina ēdienu pasūtīt vienreizlietojamos traukos un maltīti ieturēt, piemēram, savā viesnīcas numuriņā, nevis ēdināšanas iestādē uz vietas. Dalībnieki aicināti izmantot sejas maskas, apmeklējot jebkuru publisku iestādi reģionā.

 

Servisa zona Liepājā

Visām personām, kas ienāk servisā zonā, tiek mērīta temperatūra. Ja temperatūra pārsniedz 37,5 °C, personai jāiet malā un jāuzgaida, lai pēc aptuveni 10 minūtēm mērītu temperatūru vēlreiz. Ja temperatūra vēlreiz uzrādās paaugstināta, tad personai ieeja servisa parkā ir liegta, kā arī personai ir nekavējoties jāsazinās ar savu komandas vadītāju un jāapmeklē rallija medpunkts (atrodas turpat servisa parkā). Medicīnas personāls pieņem lēmumu par tālāko rīcību, balstoties uz personas veselības stāvokli.

Atrodoties servisa zonā, visu laiku jānēsā sejas maska / mutes un deguna aizsegs.

Servisa zonas darbiniekiem pieejami lietošanai IAL (maskas, sejas vairogi, cimdi).

Servisa zonā pieejams ūdens, ziepes roku mazgāšanai, kā arī roku dezinfekcijas līdzekļi.

Labierīcības tiek regulāri dezinficētas, komandām ieteikts izvēlēties iznomāt privātās – komandu labierīcības.

Servisa parkā izvietotas slēgta tipa atkritumu tvertnes.

Komandas aicinātas ēdamtelpas savā komandas teltī iekārtot, ņemot vērā distancēšanos, kā arī komandām ir vēlams samazināt vienlaicīgu darbinieku skaita ēdamtelpā, veidot ēdamtelpu izmantošanas grafiku, izmantot vienreizlietojamos traukus un galda piederumus.

Servisa zona slēgta skatītājiem / ieeja atļauta tikai dalībniekiem, oficiālajām personām un prioritārajiem medijiem.

 

Servisa zona Talsos

Visām personām, kas ienāk servisā zonā, tiek mērīta ķermeņa temperatūra ar bezkontakta termometru.

Ja temperatūra pārsniedz 37,5 °C, personai jāiet malā un jāuzgaida, lai pēc aptuveni 10 minūtēm mērītu temperatūru vēlreiz. Ja temperatūra vēlreiz uzrādās paaugstināta, tad personai ieeja servisa parkā ir liegta, kā arī personai ir nekavējoties jāsazinās ar savu komandas vadītāju, kas tālāk sazinās ar rallija medicīnas personālu, kas pieņem lēmumu par tālāko rīcību.

Atrodoties servisa zonā, visu laiku jānēsā sejas maska / mutes un deguna aizsegs.

Servisa zonas darbiniekiem pieejami lietošanai IAL (maskas, sejas vairogi, cimdi).

Pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.

Pieejama informācija par ierobežojumiem / sanitārais protokols, uzturoties servisā parkā.

Servisa parkā izvietotas slēgta tipa atkritumu tvertnes.

Servisa zona slēgta skatītājiem / ieeja atļauta tikai dalībniekiem, oficiālajām personām un prioritārajiem medijiem.

 

Testi pirms sacensībām

Komandu pārstāvji strādā, izmantojot aizsargmaskas.

Maltītes tiek ieturētas atsevišķi, nepulcējoties pie viena galda.

Pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.

Pieejamas sejas maskas darbinieku vai komandu pārstāvju lietošanai.

 

Trases pieraksts

Trases pieraksts notiek, dalībnieku ekipāžai pārvietojoties vienā automašīnā.

Automašīnā drīkst atrasties tikai ekipāžas divi sportisti, izņēmums ir Junior klases ekipāžas, kur atļautas 3 personas.

Trases pieraksts laikā sportisti tiks aicināti neizmantot publiskās ēdināšanas iestādes, ja tajās ir pulcējies liels skaits apmeklētāju.

Dalībnieki aicināti maltītes ņemt līdzi vai tās iegādāties vienreizlietojamās kārbās, neēdot tās uz vietas ēdināšanas iestādēs.

Organizators aicina dalībniekus, apmeklējot reģionālos veikalus vai ēdināšanas iestādes, tajās lietot sejas maskas / mutes un deguna aizsegus.

 

Administratīvā pārbaude / dokumentu saņemšana / GPS ierīču izsniegšana

Pirms ienākšanas telpā, visiem apmeklētājiem tiek mērīta temperatūra, izmantojot bezkontakta termometru.

Dalībniekiem ieeja telpā atļauta, ja tiek lietota sejas aizsargmaska.

Visi apmeklētāji un darbinieki ievēro 2 metru distancēšanos viens no otra.

Organizators var limitēt komandas (ekipāžas) pārstāvju skaitu līdz trīs personām, kurām atļauts atrasties administratīvās pārbaudes telpā – novēršot cilvēku drūzmēšanos reģistrācijas vietā.

Pie ieejas novietots rokas dezinfekcijas līdzeklis, rokas jādezinficē visiem apmeklētājiem, kas ienāk telpā.

Ekipāžām noteikts katrai savs administratīvās pārbaudes laiks, vienai ekipāžai pārbaude, ieskaitot GPS izsniegšanu, būtu jāveic ne ilgāk kā 15 minūšu laikā (kopējais uzturēšanās laiks telpā).

Ekipāžas tiek aicinātas izmantot attālināto pakalpojumu – iepriekš organizatoram nosūtot maksimāli daudz visu nepieciešamo informāciju, lai administratīvās pārbaudes laiks būtu pēc iespējas īsāks.

Kustību telpā, kā arī pie ieejas un cilvēku skaitu telpā – koordinē apsardzes darbinieks un/vai administratīvās pārbaudes vai rallija centra darbinieks.

Ja ir nepieciešams uzrādīt dokumentus (tiesības un licences) tās netiek dotas darbiniekam rokā, bet uzrādītas pēc darbinieka pieprasījuma.

Dalībnieku dokumentu mapi (t.sk. automašīnu uzlīmes) paņem paši, (mapes – pēc kārtas numuriem – izkārtotas telpā, atstatus no personāla) tās netiek nodotas no rokas – rokā.

Telpā neatrodas nepiederošas personas.

 

Kvalifikācijas ātrumposms pirms sacensībām

Dalībnieki aicināti pirms starta un pēc finiša zona distancēties viens no otra.

 

Tehniskā (automašīnu, inventāra) pārbaude

Atļauts ierasties ne vairāk kā 2 ekipāžas pārstāvjiem.

Komandu dalībniekiem, ienākot telpā, jāizmanto sejas aizsargmaskas.

Ienākot telpā, komandu pārstāvjiem jāizmanto roku dezinfekcijas līdzeklis.

Tehniskās pārbaudes zona ir slēgta skatītājiem, ieeja tikai sacensību dalībniekiem.

Medijiem nav atļauts atrasties tehniskās pārbaudes zonā.

Vienlaicīgi telpā atļauts atrasties trīs līdz četrām automašīnām.

Visām personām, atrodoties telpā, jāievēro 2 metru distance.

 

Tiesnešu punkti

Tiesneši strādājot, izmanto IAL (maskas, cimdi).

Karnetes tiek nodotas, maksimāli ievērojot distanci dalībniekam no tiesneša.

Ja dalībnieki izkāpj no automašīnas, jālieto balaklava (nosedzot muti un degunu) vai sejas maska, tas attiecas arī uz pārējiem komandas dalībniekiem šajā zonā.

 

Atklāšanas ceremonija

Atklāšanas ceremonija netiek organizēta.

 

Starta vietu izvēle

Starta vietu izvēle tiek organizēta telpā, ievērojot  limitētu skaitu ar personām, kas drīkst atrasties telpā.

Telpā personām jāvelk sejas maska / mutes un deguna aizsegs un jāievēro 2 metru distance vienam no otra.

Pasākumu atļauts apmeklēt tikai ekipāžas pilotam.

Dalībnieki netiek intervēti.

 

Preses konferences

Preses konferenci pirms sacensībām ir plānots aizvadīt rallija centrā – intervējamos sadalot grupās pa divi – ievērojot distanci vienam no otra.

Ļoti strikti noteikts skaits ar personām, kam atļauts atrasties telpā (intervējamie un viens komandas pārstāvis, organizatori, Eurosport pārstāvji, FIA pārstāvji un limitēts skaits ar medijiem).

Preses konference pēc rallija tiktu organizēta tāpat kā preses konference pirms sacensībām.

 

Sacensību dienas / grunts ātrumposmi

Pirmsstarta zonā un zonā aiz STOP (ja apstājas un kāpj ārā no automašīnās) sportisti drīkst atrasties ārpus automašīnas, tikai ievērojot 2 metru distanci no citas ekipāžas dalībniekiem

Ja skatītāji grupā palīdz sportistu automašīnām tikt atpakaļ uz ceļa (vairāki cilvēki vienā grupā), skatītājiem ieteikts lietot sejas maskas / mutes un deguna aizsegus – var tikt izmantotas šalles, t.s. bandanas u.c. aizsegi.

 

Pilsētas ātrumposmi

Netiek organizēti.

 

Papildus degvielas un degvielas uzpildes vietas

Slēgta skatītājiem, ieeja atļauta tikai sacensību dalībniekiem.

Teritorija norobežota ar žogu.

Slēgta skatītājiem, ieeja atļauta tikai sacensību dalībniekiem.

Teritorija norobežota ar žogu.

Ja dalībnieki izkāpj no automašīnas, jālieto balaklava (nosedzot muti un degunu), tas attiecas arī uz pārējiem komandas dalībniekiem šajā zonā.

 

Automazgātavas – Talsos un Liepājā

Automazgātavas teritorija slēgta skatītājiem.

Iebraukšana atļauta tikai sacensību dalībniekiem.

Labierīcības – netiek nodrošinātas.

 

GPS ierīču nodošana pēc sacensībām

GPS ierīces dalībnieki atnes, tās novietojot noteiktā vietā rallija centra pirmajā stāvā.

Aizliegts ierīces nodot rokās rallija darbiniekiem.

 

Finiša estakāde

Finiša estakāde netiktu organizēta.

Atsevišķa podium ceremonija tiktu organizēta tikai ERC TOP3 uzvarētājiem. TOP3 uzvarētāji savās automašīnās tiktu konvojēti uz noteiktu vietu Liepājā (kura nebūtu publiski izziņota iepriekš).

Uzvarētāji kausus paņem paši.

Kausi pirms izsniegšanas tiks notīrīti ar dezinfekcijas līdzekli.

Šajā zonā personas lieto sejas maskas/ mutes un deguna aizsegus.

Dalībniekiem savā starpā būtu aizliegts sarokoties, apsveikt vienam otru (ne savas ekipāžas ietvaros).

 

Apbalvošanas ceremonija (tikai LRČ ekipāžām)

Balvas tiek izsniegtas, dalībniekiem ierodoties uz rallija centru vai noteiktu vietu ārpus telpām, kur tie varēs saņemt kausus.

Kausi tiks izsniegti, uzrādot attiecīgo ekipāžas dalībnieku karti.

Darbiniekiem, kas izsniegs kausus, rekomendēts izmantot IAL.

Ja kausu izsniegšana tiks organizēta iekštelpās (sliktu laika apstākļu gadījumā), dalībniekiem ierodoties telpā, jānēsā sejas maska / mutes un deguna aizsegs.

Kausi pirms izsniegšanas tiks notīrīti ar dezinfekcijas līdzekli.

 

FIA delegātu telpa / Žūrijas telpa

Ja telpā nāk apmeklētāji, jāievēro 2 metru distancēšanās; vēlams apmeklējuma laiku noteikt ne ilgāk par 15 minūtēm.

 

Rīcība iespējamas saslimšanas gadījumā

Ja rodas aizdomas par saslimšanu, jāzvana rallija medicīnas personālam: +371 28154202.

Visu informāciju apkopos un koordinēs ARS medicīnas personāls, kas atradīsies Servisa parkā, Liepājā.

No servisa parkā esošā medpunkta tiks organizēta visu iespējamo saslimušo vai personu ar aizdomām par saslimšanu, koordinēšana.

 

Oficiālais paziņojumu stends

Pieejams tikai internetā.

Digitālais ziņojumu dēlis būs pieejams lietojumprogrammā Sportity tālruņos un planšetdatoros.

Lietotni Sportity var lejupielādēt no Google Play vai AppStore, jāievada parole ERCLV2020

Lejupielādēt / Apple:                     https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434

Lejupielādēt / Google Play:           https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app               

Push paziņojumi par katru jaunu dokumentu, kas ir iesūtīts Digitālajā paziņojuma lietotnē.

 

ERČ komandu vadītāju instruktāža

ERČ komandu vadītāju instruktāža

Komandas vadītāju instruktāža notiks klātienē rallija centrā, telpa tiks precizēta.

Ieeja telpā atļauta, ja tiek lietota sejas maska / mutes un deguna aizsegs.

Pie ieejas novietots roku dezinfekcijas līdzeklis, pirms ieiešanas telpā, obligāti jādezinficē rokas.

Telpā atļauts atrasties, ja tiek ievērota 2 metru distance vienam no otra.

Telpā ļauts atrasties vienai personai no komandas, personu skaits, kas ienāk telpā un to akreditācijas tiek kontrolētas pie ieejas.

Ja pie ieejas veidojas rinda, rallija personāls atgādina par 2 metru distances ievērošana.

 

Rallija centra kafejnīca Lotte caffe

Rallija organizators neiesaka ēst uz vietas RHQ esošajā kafejnīcā Lotte caffe, bet izmantot iespēju iepriekš pasūtīt no kafejnīcas ēdienu līdzņemšanai.

Par ēdiena pasūtīšanu zvanīt mob.t. +371 26523227 vai +371 2926931.